Industrikabin – Servi Hydranor AS

Avansert ProFinish lakkanlegg er på plass og i drift hos Servi Hydranor i Trondheim.

Anlegget har TouchRAC™ telematikk-styring for fjernsupport, inverterstyrt ventilasjon, og består av lakkeringskabin, tørkekabin, malingslager og lakkblanderom.

Ferdigstilt i april 2016.

Scroll to top
Top