Prosessanlegg – Helgeland Overflateteknikk AS, Helgelandsbase (Sandnessjøen)

Prosjektet består av et 4-modulers prosessanlegg for overflatebehandling av subsea-utrustning og supplyutstyr til oljeindustrien offshore.

Samtlige moduler er utstyrt med kranslisse i tak for håndtering av tyngre objekter med traverskran.

Maleanlegg (modul 1);
Spesialkonstruert Skyline Semi Downdraft lakkeringskabin med sidemonterte aggregater. Ventilasjonen er utstyrt med invertere (frekvensstyring) for automatisk trykkstyring og kontroll på anleggskapasiteten. Dette gir en energisparende styring, reduserer slitasje og sikrer lang levetid på anlegget.

• malekabin
• blanderom
• lagerseksjon

Vaskeanlegg med flerprosess-styring av sump  (modul 2)

• Ventilstyrt pumping for avløpsvann til IBC og oljeutskiller
• IBC for mottak av spillvann ved f.eks. syrevask
• oljeutskiller for mottak av ordinært spillvann

Sandblåseanlegg (modul 3 og 4)
Ercon/Hogg Blasting & Finishing plassbygde blåserom, komplett utstyrt med oppsamling og resirkulering av blåsemidler. Anlegget er utstyrt med det siste innen støvoppsamling og filtrering av luft, samt komplett operatørutstyr. Anlegget er utstyrt med invertere for maksimal energigevinst og kapasitetsstyring.

• Rom for karbonstål
• Rom for rustfrie materialer
• Pulse-jet støvrenseanlegg med resirkulering til hall

Anlegget er montert hos Helgeland Overflateteknikk AS (tidl. CAN Coating) på CCB Helgelandsbase i Sandnessjøen.

Ferdigstilt i Mai 2014.

Scroll to top
Top