Om oss

Paintbox Pro AS er en breddeleverandør av anlegg og løsninger og verktøy for lakkering, maling, rengjøring, beskyttelse, og annet for alle typer overflater. Vi tilbyr vår ekspertise til en rekke forskjellige bransjer, f.eks bilbransjen, jernbaneselskaper, flyselskaper, tungindustri, mekanisk industri, matvareindustri, entreprenører, komponentproduksjon, støperier, skipsverft osv. Uansett hvilke oppgaver og utfordringer du står overfor i din hverdag, tar vi sikte på å hjelpe deg med å forbedre effektiviteten og bidra til kostnadsbesparelser.
Vi leverer et bredt spekter av utstyr og anlegg, inkludert men ikke begrenset til:
  • lakkbokser
  • blanderom
  • forarbeidssoner
  • overflatebehandlingsutstyr
  • sandblåseutstyr
  • tørrisblåseutstyr
  • produksjonsanlegg for tørris
  • steam
  • biokjemiske enzymbaserte rengjøringsløsninger
Problemløsing, utstyrsleveranser, installasjon og systemintegrasjoner tilbys worldwide.

Prinsippet bak vår driftsmodell er at vi har en bred kontaktflate med faste partnere, der hver enkelt har spisskompetanse. Vi har derfor en liten stab med lave faste kostnader, og det kommer deg til gode i form av konkurransedyktige priser. Uansett løsning, er det kostnadseffektivitet tilpasset ditt behov som er i fokus.

Paintbox Pro er distributør og løsningsekspert på moderne lakkbokser, blanderom, forarbeidssoner og tilhørende anleggstyper som f.eks. SmartRepair, slipegulv, avsugsvegger, prosessventilasjon, sprøytekabiner for polyurethan, etc.
For overflatebehandling i bilindustrien og andre næringer, leveres kombikabiner (sprøyt/tørk), vaskekabiner, tørkebokser, sandblåserom (også for glassblåsing, sodablåsing, etc), malingslagring, malingsutstyr, løfteutstyr, forbruksmateriell og deler. Vi tilbyr lakkbokser og anlegg med både direkte- og indirekte fyringsalternativer (olje, elektrisitet, LPG) samt kombinasjoner av varmesystemer. Spekteret spenner fra standardmodeller til spesialbygde anlegg og prosesslinjer med spesifikasjoner i henhold til kravspesifikasjon for prosjektet.
For rengjøringsapplikasjoner tilbyr vi tørrisblåsesystemer, våt- eller tørrdampløsninger, slipende eller ikke-slipende blåserensing med sand, glass. keramikk, plastgranulat, nøtteskall, etc. Innen farmasøytisk industri, næringsmiddelbransje m.v. kan kjemisk ensymbaserte teknologier med en effektiv men miljøvennlig profil, være det vi velger å anbefale. Etter vår erfaring er en kombinasjon av teknologier ofte den beste måten å oppnå optimale resultater på.
I ethvert tilfelle studerer vi din spesifikke situasjon, for å kunne foreslå og gi den mest hensiktsmessige løsningen for å øke produktiviteten og lønnsomheten for din virksomhet.

Paintbox Pro Serviceteam består av håndplukkede teknikere, med lang fartstid på montering og service av de fleste typer lakkeringskabiner som er levert på det europeiske markedet.
Kanskje du har en lakkeringskabin som trenger ombygging eller oppgradering til dagens krav? VI kan tilby bl.a. konvertering fra olje til gassfyring med mer. Vi utreder gjerne mulighetene sammen med deg.

Bedrifter møter stadig nye utfordringer og muligheter. Eksisterende bygning kan være dårlig egnet eller arealet for lite. For deg som liker å holde hverdagen så enkel som mulig, kan Paintbox Pro as tilby samordning av solid kompetanse i et totalprosjekt. Det gir deg oversiktlige ansvarsforhold og færre å forholde seg til i forbindelse med ditt prosjekt.

Ta kontakt nå

Skriv noen ord nedenfor – vi står parat for å svare deg. Har du det travelt, ring 904 73 500


Scroll to top
Top