Om oss

Paintbox Pro AS er en breddeleverandør av anlegg, løsninger og verktøy for lakkering, maling, rengjøring, beskyttelse, og annet for alle typer overflater.
Vi tilbyr vår ekspertise til en rekke forskjellige bransjer, f.eks. bilbransjen, jernbaneselskaper, flyselskaper, tungindustri, mekanisk industri, matvareindustri, entreprenører, komponentproduksjon, støperier, skipsverft osv.
Uansett hvilke oppgaver og utfordringer du står overfor i din hverdag, tar vi sikte på å hjelpe deg med å forbedre effektiviteten og bidra til kostnadsbesparelser.
Vi leverer et bredt spekter av utstyr og anlegg, inkludert men ikke begrenset til:
  • lakkeringskabiner ("lakkboks")
  • blanderom
  • forarbeidssoner
  • malingslagere
  • overflatebehandlingsutstyr
  • sandblåseutstyr
  • tørrisblåseutstyr
  • produksjonsanlegg for tørris
Problemløsing, utstyrsleveranser, installasjon og systemintegrasjoner tilbys worldwide.

Prinsippet bak vår driftsmodell er at vi har en bred kontaktflate med faste partnere, der hver enkelt har spisskompetanse. Vi har derfor en liten stab med lave faste kostnader, og det kommer deg til gode i form av konkurransedyktige priser. Uansett løsning, er det kostnadseffektivitet tilpasset ditt behov som er i fokus.

Paintbox Pro er løsningsekspert på moderne malekabiner, blanderom, forarbeidssoner og tilhørende anleggstyper som f.eks. SmartRepair, slipegulv, avsugsvegger, prosessventilasjon, sprøytekabiner for polyurethan, etc.
For overflatebehandling i bilindustrien og andre næringer leverer vi kombikabiner (sprøyt/tørk), vaskekabiner, tørkebokser, sandblåserom (også for glassblåsing, sodablåsing, etc), malingslagring, malingsutstyr, løfteutstyr, forbruksmateriell og deler. Vi tilbyr lakkeringskabiner og anlegg med både direkte- og indirekte fyringsalternativer (vannbåren varme, olje, elektrisitet, LPG) samt kombinasjoner av varmesystemer. Spekteret spenner fra standardmodeller til spesialbygde anlegg og prosesslinjer i henhold til kravspesifikasjon for det enkelte prosjektet.
For rengjøringsapplikasjoner tilbyr vi tørrisblåsesystemer, våt- eller tørrdampløsninger, sandblåseanlegg med slipende eller ikke-slipende blåserensing med sand, glass. keramikk, plastgranulat, nøtteskall, etc. Etter vår erfaring er en kombinasjon av teknologier ofte den beste måten å oppnå optimale resultater på.
I ethvert tilfelle studerer vi din spesifikke situasjon, for å kunne foreslå og levere den mest hensiktsmessige løsningen for å øke produktiviteten og lønnsomheten for nettopp din virksomhet.

Paintbox Pro Support består av håndplukkede teknikere, med lang fartstid på montering og service av de fleste typer lakkeringskabiner og andre typer prosessanlegg som er levert på verdensmarkedet.
Kanskje du har en lakkeringskabin som trenger ombygging eller oppgradering til dagens krav? Vi kan hjelpe med bl.a. konvertering fra olje til gassfyring, vannbåren varme, med mer. Vi utreder gjerne mulighetene sammen med deg.

Bedrifter møter stadig nye utfordringer og muligheter. Eksisterende bygning kan være dårlig egnet eller arealet for lite. Nybygg er ofte feilprosjektert for moderne overflatebehandlingsanlegg fordi ekspertisen som ligger hos leverandørbransjen trekkes inn for sent. For deg som liker å holde hverdagen så enkel som mulig, kan Paintbox Pro as tilby samordning av solid kompetanse i et totalprosjekt, og bistand fra idéfase til drift. Det gir deg oversiktlige ansvarsforhold og færre å forholde seg til i forbindelse med ditt prosjekt.

Ta kontakt nå

Skriv noen ord nedenfor – vi står parat for å svare deg. Har du det travelt, ring 904 73 500


Scroll to top
Top