ProFinish Iron 720

Spar 50% på strøm, drivstoff og filtere

Ved å bruke avtrekk gjennom filterseksjoner i bak- eller sidevegg oppnås store besparelser, sammenlignet med vanlig nedtrekksventilasjon i gulv.

Lakkboksen har semivertikal ventilasjon, med avtrekk gjennom filterseksjoner i bak- eller sidevegger etter ønske. Ventilasjonsprinsippet lar oss senke anleggskapasiteten uten at det går ut over forskriftsmessig lufthastighet. Et slikt anlegg blir dermed både rimeligere i produksjon og i drift, med helt ned mot 50% forbruk av drivstoff og filtere sammenlignet med vanlig nedtrekksventilasjon i gulv. Brukes anlegget til billakkering vil man kunne oppleve turbulens i deler av boksen, og må bruke noe mer tid på polering.

I likhet med våre øvrige lakkbokser kan også denne leveres med TouchRAC™ prosesskontroll for oversiktlig og enkel betjening via 7″ eller 9″ trykkskjerm, med nettbasert support samt mulighet for fjernstyring og overvåking av anlegget fra pc, mobil og nettbrett.

Scroll to top
Top