ProFinish Modular

Storskala lakkbokser

Lakkboksene i serien Modular er lakkanlegg for storskala maling og lakkering, innen industri, jernbane, marine, luftfart, og storbil.

Lakkboksene i serien Modular er lakkanlegg for storskala maling og lakkering innen industri, jernbane, marine, luftfart, og last/buss. Anleggene kommer i en lang rekke konfigurasjoner alt etter behovet i hvert enkelt prosjekt, med et stort utvalg av standard- og spesialtilpassede dimensjoner. Forskjellige fyringsalternativer kan selvfølgelig velges, som f.eks. direktefyring på gass, oljefyr, varmtvannsbatterier/fjernvarme, endotermiske og andre elektriske varmekilder, samt kombinasjoner av disse.

Noen populære tilpasninger av disse lakkanleggene er f.eks. 3D personløftere og hengebaner (conveyor) i tak.

I likhet med våre øvrige lakkbokser kan også denne leveres med TouchRAC™ prosesskontroll, for oversiktlig og enkel betjening via 7″ eller 9″ trykkskjerm med nettbasert support, samt mulighet for fjernstyring og overvåking av anlegget fra pc, mobil og nettbrett.

Scroll to top
Top