ProFinish Iron 720 Advance

Spar 50% på strøm, drivstoff og filtere

Ved å bruke avtrekk gjennom filterseksjoner i bak- eller sidevegg oppnås store besparelser, sammenlignet med vanlig nedtrekksventilasjon i gulv.

Lakkboksen har semivertikal ventilasjon, med avtrekk gjennom filterseksjoner i bak- eller sidevegger etter ønske. Ventilasjonsprinsippet lar oss senke anleggskapasiteten uten at det går ut over forskriftsmessig lufthastighet. Et slikt anlegg blir dermed både rimeligere i produksjon og i drift, med helt ned mot 50% forbruk av drivstoff og filtere sammenlignet med vanlig nedtrekksventilasjon i gulv. Brukes anlegget til billakkering vil man kunne oppleve turbulens i deler av boksen, og må bruke noe mer tid på polering.

Du kontrollerer alt med TouchRAC™ prosesskontroll fra en oversiktlig 9″ LCD-skjerm – og menyspråket er selvfølgelig på norsk (mulighet for å endre til andre språk hvis ønskelig). TouchRAC™ prosesskontroll gir oversiktlig og enkel betjening på trykkskjerm med nettbasert support, samt mulighet for fjernstyring og overvåking av anlegget fra pc, mobil og nettbrett.

 

Scroll to top
Top