Rosauto 250-BX

Denne blandebenken er utstyrt med ejektoravsug samt et avløp i toppen til drenering av lakkavrenning fra brukte beholdere. Den er dessuten utstyrt med to pumper som leverer fortynningsvæske. Én pumpe kan brukes for vannbasert maling, og én for løsemiddelbasert maling.

Kategorier: ,

Denne modellen er i tillegg til egenskapene ved 250AX, utstyrt med ejektoravsug samt et avløp i toppen til drenering av lakkavrenning fra brukte beholdere. Den er dessuten utstyrt med to pumper som leverer fortynningsvæske. Én pumpe kan brukes for vannbasert maling, og én for løsemiddelbasert maling.

Scroll to top
Top